Privacyverklaring

Je persoonlijke gegevens

  • Ik bewaar je persoonlijke gegevens uitsluitend voor interne doeleinden en het voeren van correspondentie met je.
Waar worden je persoonlijke gegevens voor gebruikt

  • Voor het afhandelen van je aanvragen.
  • Voor het leggen van contact met je.
  • Ter ondersteuning van diensten die je van Mij hebt afgenomen.
  • Voor marketingdoeleinden.
Je keuzemogelijkheden

  • Als Ik gegevens van je verzamel, kun je Mij laten weten dat je niet wilt dat deze voor verdere marketingcontacten worden gebruikt.
  • Voor vragen over deze privacy verklaring kun je contact opnemen met Lady Luna: info@lady-luna.com.