Indien je een sessie wilt boeken, tevens graag vermelden je ervaringen tot nog toe, je eventuele voorkeuren en je absolute harde grenzen.